پوسترهای دیواری کودک و نوجوان w&p

پوستر با كيفيت عالی و متراژ متناسب با كل فضا
بصورت يكپارچه
بدون درز كاغذ برروی ديوار (پارچه ديواری)
جنس کاغذ نانو
وارداتی چاپ ایران