آلبوم های کاغذ دیواری W&P

بهترین کیفیت محصولی از کشور چین - قابل شستشو - هر رول 5 مترمربع